Kwaliteitsstatuut

StatutenSinds 1 januari 2017 geldt dat psychologen en (ortho)pedagogen die behandelingen uitvoeren die onder de zorgverzekeringswet vallen een kwaliteitsstatuut moeten hebben en deze openbaar moeten maken. Alle BIG-geregistreerde behandelaren hebben een dergelijk statuut.


Binnen TOPP-zorg hebben we ervoor gekozen om daarnaast ook een professioneel statuut op te stellen. In het professioneel statuut maken we nog explicieter dan in de individuele kwaliteitsstatuten hoe de diverse disciplines binnen TOPP-zorg samen werken.

KwaliteitsstatuutKwaliteitsstatuut    |    Els van den Bosch


Kwaliteitsstatuut    |    Morien Palma


Kwaliteitsstatuut    |    Mariken Spuij


Kwaliteitsstatuut    |    Ruth Terpstra


Kwaliteitsstatuut    |    Maaike Waaldijk
Professioneel statuutNaast elk kwaliteitsstatuut hebben we in de praktijk ook afspraken hoe er tussen de verschillende disciplines wordt samengewerkt. Daarbij staan in het professioneel statuut ook de taken en verantwoordelijkheden van de NVO-Orthopedagoog Generalisten omschreven, een beroepsgroep die (nog) geen kwaliteitsstatuut kan indienen. Het professioneel statuut  is daarmee nadrukkelijk een verfijning van de individuele kwaliteitsstatuten. Het professioneel statuut ligt ter inzage op de praktijk.

Sperwerkamp 40

3972 WG Driebergen-Rijsenburg

0343-769154

info@topp-zorg.nl

TOPP-zorg


Therapie Onderzoek Psychologen Pedagogen


Een kleinschalige groepspraktijk in het midden van Nederland die hulp biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen. We zijn gespecialiseerd in rouw, trauma, angst, depressie, medisch onbegrepen lichamelijke klachten, hoogbegaafdheid en diagnostiek. Maar we bieden ook hulp bij uiteenlopende andere problemen. Neem daarom altijd contact op om te kijken wat we voor jou, je kind of je gezin kunnen betekenen.

© Copyright. All Rights Reserved.