Klachten en geschillen

Klachten en geschillen


De zorgverleners van TOPP-zorg streven er naar om de begeleiding en behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op wat jij wil en verwacht. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over (een aspect van) de zorgverlening door TOPP-zorg. Wij vinden het belangrijk om dit van je te horen, omdat wij streven naar een continue verbetering van de kwaliteit van onze zorg.


Klachten over je behandelaar of over de behandeling bespreek je bij voorkeur eerst met je behandelaar zelf. Het kan zijn dat er misverstanden zijn die in een dergelijk gesprek kunnen worden opgelost. Klachten over meer algemene zaken kun je met de directie van TOPP-zorg bespreken.


Als een dergelijk gesprek niet tot een oplossing leidt kun je contact opnemen met de de klachtenfunctionaris van TOPP-zorg. Dit kan door het klachtenformulier in te vullen. Indien u dit wenst kunt u hierbij ook hulp krijgen. Mail voor hulp bij het invullen van het formulier naar klacht@topp-zorg.nl. De klachtenfunctionaris zal binnen vijf werkdagen contact met je opnemen. De klachtenfunctionaris behandelt de klacht in overeenstemming met de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) rekening houdend met geldende beroepscodes. Leidt dit niet tot een oplossing dan kan de klacht worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie.


TOPP-zorg


Therapie Onderzoek Psychologen Pedagogen


Een kleinschalige groepspraktijk in het midden van Nederland die hulp biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen. We zijn gespecialiseerd in rouw, trauma, angst, depressie, medisch onbegrepen lichamelijke klachten, hoogbegaafdheid en diagnostiek. Maar we bieden ook hulp bij uiteenlopende andere problemen. Neem daarom altijd contact op om te kijken wat we voor jou, je kind of je gezin kunnen betekenen.

Sperwerkamp 40

3972 WG Driebergen-Rijsenburg

0343-769154

info@topp-zorg.nl

© Copyright. All Rights Reserved.