Zelf betalen

Zelf betalen van je zorg (Jeugd en Volwassenen)Het is altijd mogelijk om de zorg zelf te betalen.  Alle tijd die we aan je behandeling besteden (dus ook de verslaglegging of bellen met jou of met instanties) wordt aan jou doorberekend. De NZa stelt de tarieven vast voor behandelingen aan volwassenen. De tarieven voor jeugdigen zijn conform de tarieven die wij declareren bij de regio Zuid Oost Utrecht. 


Om je zicht te geven op de kosten bespreken we bij de (telefonische) aanmelding kort wat je kunt verwachten en wat de kosten voor de intake zullen zijn. Na de intake stellen we een plan op waarin duidelijk beschreven staat wat we gaan doen. We maken ook een inschatting van hoeveel uren we verwachten dat er nodig zijn. Er wordt maandelijks gefactureerd.

Sperwerkamp 40

3972 WG Driebergen-Rijsenburg

0343-769154

info@topp-zorg.nl

TOPP-zorg


Therapie Onderzoek Psychologen Pedagogen


Een kleinschalige groepspraktijk in het midden van Nederland die hulp biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen. We zijn gespecialiseerd in rouw, trauma, angst, depressie, medisch onbegrepen lichamelijke klachten, hoogbegaafdheid en diagnostiek. Maar we bieden ook hulp bij uiteenlopende andere problemen. Neem daarom altijd contact op om te kijken wat we voor jou, je kind of je gezin kunnen betekenen.

© Copyright. All Rights Reserved.