Vergoedingen

Vergoedingen


TOPP-zorg is een nieuwe zorgaanbieder. Wij hebben contracten met diverse gemeenten. Hierdoor wordt de zorg voor jeugd vaak vergoed. Voor volwassenen werken wij contractvrij. Lees hieronder wat dit betekent voor de vergoeding van uw zorg.

Sinds 2015 valt de zorg voor jeugd niet meer onder de zorgverzekeringswet, maar valt alle jeugdhulp onder één wet, de Jeugdwet. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het .....

Zorg voor volwassenen valt onder de zorgverzekeringswet. Dit betekent dat uw zorgverzekeraar de kosten voor een deel of helemaal zal vergoeden. Wij werken .....

Het is altijd mogelijk om de zorg zelf te betalen.  Alle tijd die we aan je behandeling besteden (dus ook de verslaglegging of bellen met jou of met instanties) ....

TOPP-zorg


Therapie Onderzoek Psychologen Pedagogen


Een kleinschalige groepspraktijk in het midden van Nederland die hulp biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen. We zijn gespecialiseerd in rouw, trauma, angst, depressie, medisch onbegrepen lichamelijke klachten, hoogbegaafdheid en diagnostiek. Maar we bieden ook hulp bij uiteenlopende andere problemen. Neem daarom altijd contact op om te kijken wat we voor jou, je kind of je gezin kunnen betekenen.

Sperwerkamp 40

3972 WG Driebergen-Rijsenburg

0343-769154

info@topp-zorg.nl

© Copyright. All Rights Reserved.