Kwaliteitsbeleid

KwaliteitsbeleidTOPP-zorg heeft een ISO Kwaliteitscertificaat. We zijn hier vanzelfsprekend trots op!

Het ISO-certificaat houdt in dat we voldoen aan de internationaal gestelde kwaliteitsnormen aan kwalitatief goede zorg en dienstverlening. Het certificaat is de resultante van een jaarlijkse beoordeling (door een externe organisatie) of het kwaliteitsmanagementsysteem effectief en efficiënt werkt binnen TOPP-zorg.


Om de kwaliteit doorlopend te borgen voert TOPP-zorg door het jaar heen onder andere zelf interne audits uit; wordt de effectiviteit van de behandelingen gemeten en wordt de cliënttevredenheid gemeten. We horen graag wat u van onze hulp vindt. Wat gaat er goed en wat kan er beter. Klachten en incidenten worden vanzelfsprekend bijgehouden. En uit alle informatie die we krijgen volgen verbeteracties die worden geïmplementeerd.


Verder toetst onze accountant of er wordt voldaan aan de WNT (klik hier voor de verklaring over 2019)
Sperwerkamp 40

3972 WG Driebergen-Rijsenburg

0343-769154

info@topp-zorg.nl

TOPP-zorg


Therapie Onderzoek Psychologen Pedagogen


Een kleinschalige groepspraktijk in het midden van Nederland die hulp biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen. We zijn gespecialiseerd in rouw, trauma, angst, depressie, medisch onbegrepen lichamelijke klachten, hoogbegaafdheid en diagnostiek. Maar we bieden ook hulp bij uiteenlopende andere problemen. Neem daarom altijd contact op om te kijken wat we voor jou, je kind of je gezin kunnen betekenen.

© Copyright. All Rights Reserved.