Trauma

Trauma


Mensen maken nare en ingrijpende gebeurtenissen mee zoals een (verkeers)ongeluk, pesten, het overlijden van een belangrijk persoon, seksueel misbruik of geweld. Dergelijke gebeurtenissen kunnen leiden tot nare gevoelens, zoals angst, boosheid, verdriet en machteloosheid. Maar ook tot nachtmerries en herbelevingen (het gevoel dat het weer opnieuw gebeurt). Mensen zijn vaak prikkelbaar en kunnen zich niet zo goed concentreren. Dit leidt vaak tot problemen op school of het werk. Voor jongere kinderen geldt dat ze hun nare gevoelens vaak in spel uiten. Al deze gevoelens, gedragingen en gedachten zijn de eerste periode na een ingrijpende gebeurtenis normaal. Als ze langer aanhouden kan hulp van een gespecialiseerde psycholoog een uitkomst bieden.Als je jezelf of je kind aanmeldt voor klachten na een ingrijpende gebeurtenis dan volgt er allereerst een uitnodiging voor een intake-gesprek. Tijdens dit gesprek wordt gekeken waar je (het meest) last van hebt en wat er nodig is om de problemen te verminderen.  Soms kunnen we na de intake al een behandelplan opstellen. Als het kan gaan we jouw klachten zo snel mogelijk behandelen. Soms is er ook een uitgebreider diagnostisch onderzoek nodig. Dit hangt sterk af van de vragen die er liggen. We leggen je hierover graag persoonlijk meer uit.


Je ontvangt een verslag van de intake en het eventuele diagnostisch onderzoek. In dit verslag staan de belangrijkste bevindingen weergegeven en wordt beschreven wat wij denken dat nodig is om de klachten te verminderen. Omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen ook actief betrokken worden bij de hulp, krijgen zij ook een (korte) brief met daarin de belangrijkste bevindingen van de intake en het eventuele onderzoek. Deze brief is afgestemd op de leeftijd van je kind. In het geval van ingrijpende gebeurtenissen worden soms meerdere kinderen uit één gezin aangemeld. Ieder kind krijgt dan zijn eigen brief.


In de behandeling van klachten die het gevolg zijn van psychotrauma maken we gebruik van behandelingen waarvan het effect is aangetoond. Dat betekent dat we vaak kiezen voor EMDR eventueel in combinatie met cognitieve gedragstherapie (door middel van praten of door middel van spelen) of psychotherapie.Sperwerkamp 40

3972 WG Driebergen-Rijsenburg

0343-769154

info@topp-zorg.nl

TOPP-zorg


Therapie Onderzoek Psychologen Pedagogen


Een kleinschalige groepspraktijk in het midden van Nederland die hulp biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen. We zijn gespecialiseerd in rouw, trauma, angst, depressie, medisch onbegrepen lichamelijke klachten, hoogbegaafdheid en diagnostiek. Maar we bieden ook hulp bij uiteenlopende andere problemen. Neem daarom altijd contact op om te kijken wat we voor jou, je kind of je gezin kunnen betekenen.

© Copyright. All Rights Reserved.