Diagnostiek

Diagnostiek


Soms zijn er klachten, maar is het onduidelijk waar deze mee te maken hebben. Uitgebreide psychologische of orthopedagogische diagnostiek behoort dan tot de mogelijkheden. Zo kan er bijvoorbeeld een intelligentie- of neuropsychologisch onderzoek plaatsvinden. Wat we doen is afhankelijk van de klachten. Ook wordt de sociaal-emotionele of persoonlijkheidsontwikkeling vaak in beeld gebracht. In een uitgebreid rapport krijgen ouders zicht op de ontwikkeling van hun zoon of dochter en wat er nodig is thuis, op school en daarbuiten om de zorgen te verminderen.
Als je je kind hebt aangemeld voor hulp volgt er allereerst een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt gekeken welke problemen op de voorgrond staan en welke vragen beantwoord moeten worden om je kind te helpen.


Van de intake en het diagnostisch onderzoek ontvang je een verslag waarin onze bevindingen weergegeven staan en wat wij denken dat nodig is om de problemen van je kind te verminderen. Omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen ook actief betrokken worden bij de hulp, krijgen zij ook een (korte) brief met daarin de belangrijkste bevindingen van het onderzoek. Deze brief is aangepast op de leeftijd van je kind.Afhankelijk van de uitkomsten van het diagnostisch onderzoek kunnen we samen besluiten dat het traject kan worden afgesloten, dat er verwezen moet worden naar een andere instelling of dat hulp binnen TOPP-zorg geboden kan worden. In het laatste geval stellen wij samen met jou en, als de hulpvraag je kind betreft, jouw kind een behandelplan op. Er wordt gewerkt aan doelen die voor jou belangrijk zijn. We werken zo kort als kan, maar ook zo lang als nodig is. Vanzelfsprekend baseren we ons op wetenschappelijke kennis over wat werkt bij specifieke problemen. We werken in teamverband, maar we vinden het ook belangrijk dat voor jou duidelijk is wie je behandelaar is. In de meeste gevallen is degene waarmee je de intake had ook degene die de behandeling samen met jou en je kind oppakt.


Behandelingen die wij aanbieden zijn bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, EMDR, spelpsychotherapie, psychotherapie  en gezinsgesprekken of combinaties hiervan. Als het nodig is, is er contact met school of andere belangrijke personen om jou of je kind heen.

"Na de intake hebben we samen besloten waar het diagnostisch onderzoek zich op zou richten. Aan het eind kregen we een uitgebreid verslag dat wij goed snapten. Onze zoon kreeg ook een rapport waarin precies uitgelegd was wat er aan de hand was."

Sperwerkamp 40

3972 WG Driebergen-Rijsenburg

0343-769154

info@topp-zorg.nl

TOPP-zorg


Therapie Onderzoek Psychologen Pedagogen


Een kleinschalige groepspraktijk in het midden van Nederland die hulp biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen. We zijn gespecialiseerd in rouw, trauma, angst, depressie, medisch onbegrepen lichamelijke klachten, hoogbegaafdheid en diagnostiek. Maar we bieden ook hulp bij uiteenlopende andere problemen. Neem daarom altijd contact op om te kijken wat we voor jou, je kind of je gezin kunnen betekenen.

© Copyright. All Rights Reserved.