Angst

Angst


Iedereen is wel eens bang. Dat geldt voor veel kinderen, jongeren en volwassenen. Meestal is dat geen reden tot zorg. Maar soms is de angst zo groot dat het iemand beperkt in zijn dagelijks leven. Vaak hebben mensen dan ook last van lichamelijke problemen, zoals trillen, buikpijn of hoofdpijn, of van nare gedachten of piekeren. Bovendien zijn er gedragsveranderingen zoals het gevoel te bevriezen, vermijden van dingen die de angst oproepen of huilen. Ook komt het voor dat kinderen bijvoorbeeld opstandig worden of zich hevig verzetten. Als de angst zo sterk aanwezig is kan er gesproken worden van een angststoornis. Er zijn allerlei verschillende angststoornissen. Kinderen en volwassenen kunnen bijvoorbeeld bang zijn voor negatieve beoordeling door een ander (sociale angst) of voor bepaalde voorwerpen of situaties (specifieke fobie). Ook zijn er kinderen en volwassenen die zich voortdurend over van alles zorgen maken (gegeneraliseerde angst) of mensen die angst ervaren na een traumatische gebeurtenis (posttraumatische stress). Allemaal redenen om de hulp van TOPP-zorg in te schakelen. 


Als je jezelf of je kind aanmeldt voor angstklachten dan volgt er allereerst een uitnodiging voor een intake-gesprek. Tijdens dit gesprek wordt gekeken welke angsten op de voorgrond staan, of er nog meer problemen zijn en wordt er een inschatting gemaakt van wat er nodig is om de problemen te verminderen. Soms kunnen we na de intake al een behandelplan opstellen, maar soms is er ook een uitgebreider diagnostisch onderzoek nodig. Zo zullen we vaak heel precies na willen gaan waar iemand bang voor is. Bij veel kinderen en volwassenen vragen we dat uit door middel van een gesprek, maar soms ook in de vorm van spel. Niemand is immers hetzelfde. Hoe we het diagnostisch onderzoek inrichten hangt  sterk af van de vragen die er liggen."We hebben op een gegeven moment heel veel oefeningen gedaan. Hierdoor werd ik steeds minder bang. Ik leerde stap voor stap dat waar ik bang voor was niet gebeurde. Ik kan nu weer gewoon presentaties houden en ben niet meer bang voor onverwachte vragen"

Als de intake en de diagnostiek afgerond zijn ontvang je hiervan een verslag. In dit verslag staan de belangrijkste bevindingen beschreven en wordt aangegeven wat wij denken dat nodig is om de klachten te verminderen. Omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen ook actief betrokken worden bij de hulp, krijgen zij ook een (korte) brief met daarin de belangrijkste bevindingen van de intake en het eventuele onderzoek. Deze brief is afgestemd op de leeftijd van je kind.


In de behandeling van angstklachten maken we gebruik van behandelingen waarvan het effect is aangetoond. Dat betekent dat we kiezen voor cognitieve gedragstherapie (door middel van praten of door middel van spelen), EMDR of psychotherapie.

TOPP-zorg


Therapie Onderzoek Psychologen Pedagogen


Een kleinschalige groepspraktijk in het midden van Nederland die hulp biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen. We zijn gespecialiseerd in rouw, trauma, angst, depressie, medisch onbegrepen lichamelijke klachten, hoogbegaafdheid en diagnostiek. Maar we bieden ook hulp bij uiteenlopende andere problemen. Neem daarom altijd contact op om te kijken wat we voor jou, je kind of je gezin kunnen betekenen.

Sperwerkamp 40

3972 WG Driebergen-Rijsenburg

0343-769154

info@topp-zorg.nl

© Copyright. All Rights Reserved.