Hulp aan volwassenen

Hulp aan volwassenen


Veel volwassenen van 18 jaar of ouder kampen met psychische problemen zoals angsten en sombere gevoelens. Deze problemen worden soms verklaard door nare gebeurtenissen in het verleden, zoals het verlies van een dierbare, een ernstige ziekte in het gezin, pesterijen in het (recente) verleden of andere nare omstandigheden lang geleden. Ook kan het zijn dat er medisch onverklaarbare klachten zijn of wordt gedacht dat problemen misschien samenhangen met, niet of laat onderkende, hoogbegaafdheid. Ook kan er sprake zijn van persoonlijkheidsproblemen, problemen in het contact met anderen, problemen met de seksuele oriëntatie, problemen met relaties en seksualiteit of partnerrelatieproblemen. Als de problemen en zorgen aanhouden kun je met je huisarts overleggen en vragen om een verwijzing naar een psycholoog.


We zijn op de eerste plaats generalisten. Dat betekent dat we op veel terreinen hulp bieden. We zijn ook specialisten. We zijn gespecialiseerd in rouw, trauma, angst, depressie, medisch onverklaarbare lichamelijke klachten en hoogbegaafdheid.


Wil je overleggen of wij jou kunnen helpen, neem dan contact met ons op.


Op basis van het eerste telefonisch contact maken we een eerste inschatting of wij denken dat wij jou zouden kunnen helpen of dat we denken dat anderen die hulp beter kunnen bieden. Vervolgens kun je je  aanmelden en nodigen we je uit voor een intake-gesprek. Tijdens dit gesprek wordt gekeken welke problemen op de voorgrond staan en wat er nodig is om de problemen te verminderen. Soms kunnen we na de intake al een behandelplan opstellen, maar als de problemen complexer zijn zijn er vaak meerdere gesprekken nodig om te kunnen begrijpen waarom de klachten ontstaan zijn. 


Van de intake en het eventuele diagnostisch onderzoek ontvang je een verslag waarin onze bevindingen weergegeven staan en wat wij denken dat nodig is om je problemen te verminderen. We geven in dit verslag ook aan of wij denken deze hulp te kunnen bieden of dat een verwijzing naar een meer gespecialiseerde instelling nodig is. Als we de hulp bij TOPP-zorg kunnen bieden stellen we samen een behandelplan op. Er wordt gewerkt aan doelen die voor jou belangrijk zijn. We werken zo nodig samen met jouw omgeving. We werken zo kort als kan, maar ook zo lang als nodig is.


Behandelingen die wij aanbieden zijn bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, EMDR, psychotherapie en gezinsgesprekken of combinaties hiervan.


We werken in teamverband, maar we vinden het ook belangrijk dat voor jou duidelijk is wie je behandelaar is. In de meeste gevallen is degene waarmee je de intake had ook degene die de behandeling samen met je oppakt.TOPP-zorg


Therapie Onderzoek Psychologen Pedagogen


Een kleinschalige groepspraktijk in het midden van Nederland die hulp biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen. We zijn gespecialiseerd in rouw, trauma, angst, depressie, medisch onbegrepen lichamelijke klachten, hoogbegaafdheid en diagnostiek. Maar we bieden ook hulp bij uiteenlopende andere problemen. Neem daarom altijd contact op om te kijken wat we voor jou, je kind of je gezin kunnen betekenen.

Sperwerkamp 40

3972 WG Driebergen-Rijsenburg

0343-769154

info@topp-zorg.nl

© Copyright. All Rights Reserved.