Hulp aan jeugdigen

Hulp aan kinderen en jongerenOuders, of jeugdigen zelf, zoeken om uiteenlopende redenen hulp. Het kan zijn dat er nare gebeurtenissen hebben plaatsgevonden zoals het verlies van een dierbare, een ernstige ziekte, pesten of een ongeluk. Soms verloopt de ontwikkeling moeizaam en wordt een vermoeden van ADHD uitgesproken door een leerkracht. Sommige kinderen zijn somber, erg angstig of om onverklaarbare redenen boos en opstandig. Soms zijn er medisch onverklaarbare lichamelijke klachten. Andere kinderen hebben juist een ontwikkelingsvoorsprong en zijn mogelijk hoogbegaafd. Als de problemen en zorgen aanhouden kun je contact opnemen met je huisarts of je wijkteam. Zij kunnen je naar ons verwijzen. Je kunt ook komen zonder verwijzing, maar dit heeft consequenties voor de vergoeding van de zorg.


We zijn op de eerste plaats generalisten. Dat betekent dat we op veel terreinen hulp bieden. We zijn ook specialisten. We zijn gespecialiseerd in rouw, trauma, angst, depressie, medisch onverklaarbare klachten, hoogbegaafdheid en we zijn goed in het doen van uitgebreide diagnostiek, bijvoorbeeld naar ADHD.


Wil je overleggen of wij jou of je kind(eren) kunnen helpen, neem dan contact met ons op.


Meer lezen over rouw bij kinderen kan ook. Op de website van psychogoed staan verschillende artikelen waar Mariken Spuij aan meegewerkt heeft. Zo kun je er lezen over rouw bij baby's, peuters, kleuters en basisschool kinderen. Er wordt informatie gegeven en er zijn tips, waaronder boekentips en bijvoorbeeld over hoe je aan je kind vertelt dat opa of oma is overleden.

Op basis van het eerste telefonisch contact maken we een eerste inschatting of wij denken dat wij jou zouden kunnen helpen of dat we denken dat anderen die hulp beter kunnen bieden.

Als je je hebt aangemeld voor hulp volgt er allereerst een uitnodiging voor een intake-gesprek. We bespreken vooraf wie er bij het gesprek aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek wordt gekeken welke problemen op de voorgrond staan en wat jij wilt dat verandert. Soms kunnen we na de intake al een behandelplan opstellen, maar vaak is er ook een (uitgebreider) diagnostisch onderzoek nodig, zoals bijvoorbeeld intelligentie-onderzoek of onderzoek naar aandacht en concentratie, sociaal-emotioneel onderzoek of persoonlijkheidsonderzoek. We vinden het belangrijk dat je weet wat we gaan doen. Daarom bespreken we vooraf met jou niet alleen wat we willen gaan onderzoeken, maar ook hoe we dat gaan aanpakken. Je klachten en de leeftijd van je kind spelen hierbij een belangrijke rol.


Van de intake en het eventuele diagnostisch onderzoek ontvang je een verslag waarin onze bevindingen weergegeven staan en wat wij denken dat nodig is om de problemen te verminderen. Omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen ook actief betrokken worden bij de hulp, krijgen zij ook een (korte) brief met daarin de belangrijkste bevindingen van het onderzoek. Deze brief is aangepast op de leeftijd van het kind.

"Ik vond het best spannend om naar een psycholoog te gaan. Maar ik voelde mij al heel snel op mijn gemak. Het was fijn dat er echt geluisterd werd en dat wij als ouders en onze dochter heel serieus werden genomen"


Vervolgens stellen we samen een behandelplan op. Zo weet je wat we gaan doen en wordt er gewerkt aan doelen die voor jou belangrijk zijn. We werken zo kort als kan, maar ook zo lang als nodig is.


Behandelingen die wij aanbieden zijn bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, EMDR, spelpsychotherapie, psychotherapie  en gezinsgesprekken of combinaties hiervan. Als het nodig is, is er contact met school of andere belangrijke personen om het kind heen.


We werken in teamverband, maar we vinden het ook belangrijk dat voor jou duidelijk is wie je behandelaar is. In de meeste gevallen is degene waarmee je het intake-gesprek had ook degene die jou gaat helpen om je klachten te verminderen en je kwaliteit van leven te vergroten.

Sperwerkamp 40

3972 WG Driebergen-Rijsenburg

0343-769154

info@topp-zorg.nl

TOPP-zorg


Therapie Onderzoek Psychologen Pedagogen


Een kleinschalige groepspraktijk in het midden van Nederland die hulp biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen. We zijn gespecialiseerd in rouw, trauma, angst, depressie, medisch onbegrepen lichamelijke klachten, hoogbegaafdheid en diagnostiek. Maar we bieden ook hulp bij uiteenlopende andere problemen. Neem daarom altijd contact op om te kijken wat we voor jou, je kind of je gezin kunnen betekenen.

© Copyright. All Rights Reserved.