Vergoedingen volwassenen

Vergoeding van hulp aan Volwassenen (vanaf 18 jaar)

 

Zorg voor volwassenen valt onder de zorgverzekeringswet. Dit betekent dat uw zorgverzekeraar de kosten voor een deel of helemaal zal vergoeden. Wij werken contractvrij. Dat houdt in dat wij bewust geen contracten hebben met de zorgverzekeraars. Hierdoor hebben wij bijvoorbeeld geen budgetplafonds en hoeven we om deze reden geen cliënten te weigeren. TOPP-zorg hanteert te allen tijde het uurtarief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het kan zijn dat je verzekering een lager tarief vergoedt (afhankelijk van je polis krijg je 65%-100% vergoed) en dan kan het zijn dat je te maken krijgt met een eigen bijdrage.

 

Neem vooraf contact op met de zorgverzekeraar als je twijfelt over de hoogte van je vergoeding. Wij sturen een rekening aan het einde van de behandeling; bij langlopende behandelingen factureren we jaarlijks. De rekening dien je zelf in bij de zorgverzekeraar. Jij krijgt een deel gestort van je zorgverzekeraar en je betaalt het gehele bedrag aan ons.

 

Zelf betalen van de hulpverlening behoort altijd tot de mogelijkheden.

TOPP-zorg

 

Therapie Onderzoek Psychologen Pedagogen

 

Een kleinschalige groepspraktijk in het midden van Nederland die hulp biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen. We zijn gespecialiseerd in rouw, trauma, angst, depressie, medisch onbegrepen lichamelijke klachten, hoogbegaafdheid en diagnostiek. Maar we bieden ook hulp bij uiteenlopende andere problemen. Neem daarom altijd contact op om te kijken wat we voor jou, je kind of je gezin kunnen betekenen.

Sperwerkamp 40

3972 WG Driebergen-Rijsenburg

0343769154

info@topp-zorg.nl

© Copyright. All Rights Reserved.