Vergoedingen volwassenen

Vergoeding van hulp aan Volwassenen (vanaf 18 jaar)

 

Zorg voor volwassenen valt onder de zorgverzekeringswet. Dit betekent dat uw zorgverzekeraar de kosten voor een deel of helemaal zal vergoeden. Wij werken grotendeels contractvrij. Hierdoor hebben wij bij veel zorgverzekeraars bijvoorbeeld geen budgetplafonds en hoeven we om deze reden geen cliënten te weigeren.

 

In 2019 hebben we een contract met de volgende zorgverzekeringen afgesloten: Zilveren Kruis , Pro Life, Interpolis, FBTO, Avéro, IAK, De Friesland, Aevitae, Caresq, Promovendum, Besured, National Academic verzekeringen.

Als je je zorgverzekering bij deze maatschappijen hebt afgesloten gaat de factuur direct naar hen. Afhankelijk van de zorg die je al hebt genoten zal er een beroep worden gedaan op je eigen risico. Neem vooraf contact op met de zorgverzekeraar als je twijfelt over de hoogte van je vergoeding.

 

Als je een andere zorgverzekering hebt is het belangrijk om te weten dat TOPP-zorg ten allen tijde de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hanteert. Het kan zijn dat je verzekering een lager tarief vergoedt (afhankelijk van je polis krijg je 65%-100% vergoed) en dan kan het zijn dat je te maken krijgt met een eigen bijdrage. Neem vooraf contact op met de zorgverzekeraar als je twijfelt over de hoogte van je vergoeding.

Bij zorgverzekeringen waarmee we geen contract hebben sturen wij jou een rekening aan het einde van de behandeling; bij langlopende behandelingen factureren we jaarlijks. De rekening dien je zelf in bij de zorgverzekeraar. Jij krijgt een deel gestort van je zorgverzekeraar en je betaalt het gehele bedrag aan ons.

In overleg met jou kunnen we de factuur ook opsturen naar de zorgverzekering. We vragen je dan een akte van Cessie te tekenen. De zorgverzekering betaalt dan vaak een deel van de rekening direct aan ons. Het resterende bedrag factureren we vervolgens bij jou.

 

Zelf betalen van de hulpverlening behoort altijd tot de mogelijkheden.

TOPP-zorg

 

Therapie Onderzoek Psychologen Pedagogen

 

Een kleinschalige groepspraktijk in het midden van Nederland die hulp biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen. We zijn gespecialiseerd in rouw, trauma, angst, depressie, medisch onbegrepen lichamelijke klachten, hoogbegaafdheid en diagnostiek. Maar we bieden ook hulp bij uiteenlopende andere problemen. Neem daarom altijd contact op om te kijken wat we voor jou, je kind of je gezin kunnen betekenen.

Sperwerkamp 40

3972 WG Driebergen-Rijsenburg

0343769154

info@topp-zorg.nl

© Copyright. All Rights Reserved.